WORLD HOUSE
      Biuro Obrotu
    Nieruchomościami
         604 906 111 
     W A R S Z A W A

 

     1. GLIWICE - OKOLICA - OK. 20 HA
 
CENA - 2.100.000 ZŁ

20 ha są to tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy związanej z produkcją rolniczą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym