WORLD HOUSE
      Biuro Obrotu
    Nieruchomościami
         604 906 111 
     W A R S Z A W A
Jeżeli interesuje Państwa inna wielkość, lokalizacja lub rodzaj nieruchomości - PROSIMY O KONTAKT - PRZYGOTUJEMY PROPOZYCJĘ. Poniżej zamieszczone stanowią tylko drobną część naszej bazy. 

 1. TARNOWSKIE GÓRY - WYŁĄCZNOŚĆ!

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej - 1,6 ha, cena 6.000.000 zł.

Przedmiotem oferty jest teren inwestycyjny niezabudowany (obiekty znajdujące się na działce są w trakcie wyburzania). położony w Śródmieściu Tarnowskich Gór, ok. 800 m od rynku głównego. W związku z różnorodnością nieruchomości sąsiadujących oraz brakiem MPZP jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy budownictwem jednorodzinnym, mieszkaniowe wielokondygnacyjne, usługowo-handlowe, rozrywkowe lub przemysłowe. Działka z dostępem do wszystkich mediów niezbędnych dla inwestycji. W Tarnowskich Górach mieście na prawach powiatu brak jest centrum handlowego oraz multipleksu handlowo-rozrywkowego. Przedstawiona oferta jest idealna dla tego typu inwestycji.

Tarnowskie Góry sa jednym z 3 miast powiatowych na Śląsku oraz jednym z 18 miast w Polsce zaliczanych do klasy A pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (dane Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Warszawie).

Tarnowskie Góry systematycznie zmieniają swój wizerunek - miasta przemysłowego, poprzez przekształcanie zakładów branży metalowej, obsługujących górnictwo i przemysł chemiczny), w miasto przyjazne dla innych form wytwórczości i usług, przychylne mieszkańcom i przyjezdnym.
  
 
 
     1 a. Tarnowskie Góry!

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej - 0,9 ha   cena - 2.500.000,-


Przedmiotem oferty jest teren inwestycyjny niezabudowany (obiekty znajdujące się na działce są w trakcie wyburzania). położony w Śródmieściu Tarnowskich Gór, ok. 800 m od rynku głównego. W związku z różnorodnością nieruchomości sąsiadujących oraz brakiem MPZP jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy budownictwem jednorodzinnym, mieszkaniowe wielokondygnacyjne, usługowo-handlowe, rozrywkowe lub przemysłowe. Działka z dostępem do wszystkich mediów niezbędnych dla inwestycji. W Tarnowskich Górach mieście na prawach powiatu brak jest centrum handlowego oraz multipleksu handlowo-rozrywkowego. Przedstawiona oferta jest idealna dla tego typu inwestycji.

Tarnowskie Góry sa jednym z 3 miast powiatowych na Śląsku oraz jednym z 18 miast w Polsce zaliczanych do klasy A pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (dane Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Warszawie).

Tarnowskie Góry systematycznie zmieniają swój wizerunek - miasta przemysłowego, poprzez przekształcanie zakładów branży metalowej, obsługujących górnictwo i przemysł chemiczny), w miasto przyjazne dla innych form wytwórczości i usług, przychylne mieszkańcom i przyjezdnym.
 

 
 
    2. CZĘSTOCHOWA - ok. 30 HA - SUPER INWESTYCJA!
CENA - 100 ZŁ/M2
 
Grunt w jednym rozłogu, blisko centrum miasta.
Przeznaczenie obiektu na cele przemysłowe: nowoczesne gałęzi produkcji np. farmaceutyczna, elektroniczna, zbrojeniowa, centrum logistyczne, baza transportowo-sprzętowa itp.
Możliwość lokalizacji inwestycji o dużym stopniu oddziaływania na środowisko.
Możliwość budowy bazy mieszkaniowej dla kadry kierowniczej przyszłego przedsiębiorstwa.
Funkcja usługowo-mieszkalna: budowa dużego osiedla mieszkaniowego z terenami rekreacyjnymi oraz kompletną infrastrukturą usługową. Niewielka odległość od dużej aglomeracji miejskiej, atrakcyjny kierunek zabudowy wielorodzinnej i apartamentowej.
Teren doskonały na rekreację i ... prawie na wszystko.
    
 
    3. DĄBROWA GÓRNICZA
 
OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ - OK. 2,18 HA, CENA 2.070.620 ZŁ NETTO
 
Przedmiotem zbycia jest OBSZAR niezwykle atrakcyjny inwestycyjnie, złożony z 3 działek (dwie w użytkowaniu wieczystym, jedna objęta prawem własności) o łącznej powierzchni 2,1796 ha.
 • położony w dynamicznie rozwijającym się południowo - wschodnim rejonie przemysłowym Dąbrowy Górniczej (ponad 20 różnej wielkości przedsiębiorstw np. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ, SARPI, HOBAS, FINAL, REMKOKS),
 • dogodny dojazd - dostęp do działki z dwu stron drogami asfaltowymi,
 • bardzo dobre skomunikowanie terenu: odległość działki od DK 94 (Katowice-Kraków) – 3,1 km., odległość działki od DK S1 6 km.,
 • bardzo dobre warunki logistyczne: możliwość korzystania z bocznicy kolejowej, wagi kolejowej i samochodowej. W czerwcu 2010 r. w odległości ok. 300 m. od działki rozpoczął działalność potężny terminal przeładunkowy towarów masowych POLZUG,
 • teren równy, o kształcie prostokąta,
 • możliwość zakupu mediów bądź podłączenia do instalacji technologicznych: energia elektryczna, gazu ziemnego PGiNG (ok. 200m), woda pitna i przemysłowa, para wodna, sprężone powietrze, azot, oczyszczalnia ścieków deszczowych, socjalnych i przemysłowych, składowisko odpadów niebezpiecznych,
 • w najbliższym otoczeniu działki znajduje składowisko odpadów (ok. 1,5 km) i spalarnia odpadów (l km),
 • dużym atutem jest „parasol ekologiczny" - wszelkie ewentualne emisje są przypisywane okolicznym (dużym) zakładom,
 • teren posiada aktualne badania geologiczne.
Przeznaczenie terenu
Nieruchomości nie są objęte żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza działki znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem P - tereny wytwórczości, baz, składów i magazynów oraz usług.
Powierzchnia terenu
•    działka -     1,2786 ha    /użytkowanie wieczyste/    
•    działka -     0,8554 ha    /użytkowanie wieczyste/    
•    działka -     0,0456 ha    /własność/  
 
  
Cena sprzedaży – 95 zł. /netto/ za m.kw.
 
    4. GLIWICE - 2,16 PRZY AUTOSTRADZIE
 
Strategiczne miejsce dla biznesu. Teren inwestycyjny w sąsiedztwie skrzyżowania autostrad A1 i A4 oraz parku przemysłowego Synergy Park

LOKALIZACJA: Gliwice, ul. Rolników, bezpośrednie sąsiedztwo węzła autostrad. Nieruchomość jest doskonale widoczna z autostrady A1,co pokazuje zdjęcie (link poniżej).

FORMA WŁADANIA: WŁASNOŚĆ

POWIERZCHNIA TERENU: 21 600 m2 - możliwe jest dostosowanie powierzchni do potrzeb klienta czyli wydzielenie mniejszej powierzchni

PLAN MIEJSCOWY: Ważny plan miejscowy, przeznaczenie podstawowe - produkcja, uzupełniające - m.in. usługi i biura.

UZBROJENIE: Woda, energia elektryczna oraz gaz dostępne w bliskiej odległości od nieruchomości (punkt przyłączenia zależy od zapotrzebowania określonego przez Inwestora).
 
CENA - 175 ZŁ NETTO/1 M2 (PROMOCJA DO 31 MAJA 2011 R.)!!
     
 
 
   5. GLIWICE - SYNERGY PARK - OSTATNIE WOLNE TERENY!
 
Oferta specjalna! ostatnie wolne tereny w Parku Biznesowym powierzchnie 3700- 5300 m2 CENA - 172 ZŁ NETTO/1 M2
 
 
 
     6. Katowice- ul. Pod Młynem

nieruchomość dla klientów poszukujących w Katowicach działek z bardzo dobrą komunikacją o wielkości od 3 tys. m2 do 1,5 ha pod siedzibę firmy, magazyny, składy, hurtownie lub inne usługi komercyjne.
CENA - 198 ZŁ NETTO/ 1 M2

 
 
    7. PIEKARY ŚLĄSKIE
 
Oferta terenów inwestycyjnych możliwość zakupu działek: 4560m2, 7430 m2 lub 11990m2

3. Podstawowe dane techniczne
 
Lokalizacja
Piekary Śląskie, ul. Wentylacyjna przy skrzy¿owaniu z ul. Bednorza
 
Powierzchnia
11 990 m2 (także możliwość zakupu działek o powierzchni 4560 m2 i 7430 m2
 
Komunikacja
Bezposredni dojazd z ul. Wentylacyjnej. Dogodne położenie terenu względem DK 4. Bardzo dobra komunikacja wzgledem Katowic, Bytomia, Siemianowic Slaskich i innych miast Aglomeracji Górnoslaskiej.
W przyszłosci – dogodny dojazd do realizowanego odcinka autostrady A1 (odcinek Piekary – Maciejów, planowany termin ukonczenia XII 2011).

Plan miejscowy- obowiązujący

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie mo¿liwa jest realizacja:
1) przeznaczenie podstawowe:
- obiekty handlu detalicznego i gastronomii,
- obiekty administracji, turystyki, oswiaty, zdrowia, łacznosci, kultury,
- centra wystawiennicze
2) przeznaczenie uzupełniajace:
- nieuciążliwe rzemiosło i wytwórczosc
 
Parametry zabudowy:
- powierzchnia zabudowy do 70% działki
- powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%
- wysokosc zabudowy – 5 kondygnacji naziemnych

Plan miejscowy po zmianie przeznaczenia podstawowego
Złożono w Urzędzie Miasta w Piekarach Slaskich wniosek o zmianę planu miejscowego dla  przedmiotowego terenu, by obok funkcji usługowych zezwalał on także na realizacje zabudowy zwiazanej z nieucia¿liwa produkcja oraz magazynowaniem

Uzbrojenie
Teren uzbrojony jest w nastepujace sieci:
1) energia elektryczna – dla przedmiotowego terenu uzyskano zapewnienie dostawy energii elektrycznej o mocy przyłaczeniowej 600 kW.
2) gaz – uzyskano zapewnienie dostawy gazu, jako potencjalne zródło dostawy gazu wskazano gazociag sredniego cisnienia zlokalizowany przy ul. Wentylacyjnej (Ø160 PE, cisnienie min. 50 kPa, max. – 350 kPa)
3) woda – uzyskano zapewnienie dostawy wody na cele socjalno
– bytowe z wodociagu w ul. Bednorza (Ø175 ýeliwo) oraz zabezpieczenie p.po¿ w ilosci 10 m3/s
4) kanalizacja – uzyskano zapewnienie odbioru scieków bytowych do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Bednorza (Ø250)
 
Podstawowe korzyści
położenie pomiędzy Bytomiem, Piekarami, Czeladzia i Siemianowicami położenie blisko skrzyżowania z droga krajowa DK 94 dogodny dojazd do wezła autostrady A1
regularny kształt ułatwiajacy optymalne wykorzystanie działki mo¿liwosc sprzedaży działek o różnych powierzchniach (4560 m2, 7430 m2 i 11 990 m2)
 
Oferta cenowa
powierzchnia działki: 11 990 m2 (istnieje możliwość sprzedaży działek o powierzchniach 4560 m2 i 7430 m2) cena netto: 69 zł/m2
 
 
 
   8. BYSTRA - K. BIELSKA-BIAŁEJ, OK. 5 HA, INWESTYCYJNA!

CENA - 1.800.000 ZŁ
 
Ok. 5 ha z czego 2 hektary znajdujące się w strefie turystycznej. Ziemia może być wykorzystana pod budowę hotelu, pensjonatu, budynków typu rezydencje, ale może także przy zakupie z willi/pensjonatu (oferta w domach) fantastycznie rozszerzyć potencjał turystyczny willi, poprzez stworzenie na niej parków linowych, stoku narciarskiego wraz z wyciągiem, torów crossowych, torów quadowych, czy rowerowych. Na leśnej części tej nieruchomości ustanowiono częściowy wyręb drzewostanu.
 
 
    9. 30 HA K. MIKOŁOWA!
CENA - 15.000.000 zł
 
Działka inwestycyjno-budowlana w doskonałej lokalizacji. Tereny usług, handlu, gastronomii,rzemiosła, zabudowy jednorodzinnej. 15 km do centrum Katowic! Więcej w linku do oferty.

 

   10. CZELADŹ, DWA GRUNTY PO OK. 1 HA LUB CAŁOŚĆ - 2 HA!
CENA -  1.200.000 ZŁ
 
 
 
   11. RYDUŁTOWY k/RYBNIKA - 5,6 HA!
CENA - 2.800.000 ZŁ
 
Działka pod zabudowę jedno- i dwurodzinną. 
 
 

   12. ZABRZE - OK. 1.700 M2 - ŚCISŁE CENTRUM

CENA - 1.390.000 ZŁ NETTO
 
Grunt położony w rejonie głównych ulic w Centrum. Oferowany teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe, handel, usługi lub wszystkie razem jako jeden obiekt.
 
 
 

   13. ŻORY - OK. 1,5 HA - DOSKONAŁA LOKALIZACJA

CENA - 260 ZŁ/1 M2
 
Atrakcyjna działka pod stację paliw, działalność usługową oraz handlową. Teren płaski w pełni
uzbrojony, częściowo utwardzony i ogrodzony. Bezpośredni wjazd z obwodnicy miasta (droga
wojewódzka DW935). Nowa droga nr DW935 przejmie ruch ulicy Rybnickiej jak również będzie obsługiwała ruch wylotowy z miasta i miast okolicznych na autostradę A1. Teren zlokalizowany jest ok. 500 m od węzła autostrady A1. Uregulowana sytuacja formalnoprawna. Lokalizacja: sąsiedztwo Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Wygoda). Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Wielkość działki do ustalenia w zależności od potrzeb. Jest bezpośredni zjazd z pasem wyłączeniowym z obwodnicy na proponowaną nieruchomość.
 

    14. JAWORZNO - PONAD 8.000 M2

CENA - 2.100.000 ZŁ

Przedmiotem sprzedaży są działki budowlane znajdujące się w Jaworznie (woj. Śląskie) - w doskonałej lokalizacji. Działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi Krajowej nr 79 (Katowice Kraków) oraz węzła Autostrady A4 (4km). 

 
 

    16.  KATOWICE - DLA DEWELOPERA POD 24 DOMY

CENA -  1.000.000 ZŁ

Katowice – Podlesie: TEREN INWESTYCYJNY pod zespół max. 24 domy. Powierzchnia: 4.471 m2. Mozliwa zabudowa: 6 domów jednorodzinnych lub 12 bliżniaków lub 24 szeregowe. Teren podzielony na działki. Uzyskane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonana droga dojazdowa. Wszystkie media. 

   

     17. KATOWICE - 900 M2, Z PROJEKTEM I POZWOLENIEM NA 56 MIESZKAŃ

CENA - 1.600.000 ZŁ
Katowice – Centrum: DZIAŁKA INWESTYCYJNA z projektem deweloperskim budynku wielomieszkaniowego
-Powierzchnia zaprojektowanego budynku: 2000 m2 PUM (możliwość zwiększenia do ok 3000 m2 PUM)
-Zaprojektowany budynek 8 kondygnacyjny (plan zagospodarowania zezwala na budownictwo mieszkaniowe do 12 kondygnacji z dopuszczeniem funkcji usługowych)
-Kompletny projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy
-Pozwolenie na budowę
-Wszystkie media
   
 

     18. CZĘSTOCHOWA - 8.000 M2 -DOSKONAŁA LOKALIZACJA!

CENA -2.400.000 ZŁ
 
Przedmiotowa działka składa się z trzech działek o łącznej długości 471 m i szerokości 17 m. Istnieje możliwość dokupienia działek sąsiadujących i poszerzenia oferowanego gruntu. Atrakcyjna lokalizacja.
 
  

     19. CZĘSTOCHOWA - OK. 8.300 M2 - NAJLEPSZA LOKALIZACJA!!

CENA - 3.320.000 ZŁ
 
Przedmiotowa działka o długości 486 m i szerokości 17 m. Istnieje możliwość dokupienia działek sąsiadujących i poszerzenia oferowanego gruntu. Atrakcyjna lokalizacja. Przy rondzie.
Przeznaczenie tej działki to:
Tereny produkcyjno-usługowo-handlowe
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności
Tereny zieleni urządzonej
     
 

    20. GLIWICE - KILKA DZIAŁEK, ŁĄCZNIE 7,5 HA

CENA - 60 ZŁ/1 M2
 
Grunty leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Synergy Park. Tereny są komercyjne (UDG), energia, woda i niebawem odbiór ścieków w pobliżu. Cały teren jest przy planowanej obwodnicy Gierałtowic  
 
 
 
     21. CZĘSTOCHOWA - OKOLICA - 3,4 HA TRASA NA WARSZAWĘ (POD MARKET)
 
CENA - 40 ZŁ/1 M2
 
Działka przeznaczoną w planie zagospodarowania pod Produkcję-Handel-Usługi położoną przy DK-1 (planowana autostrada A-1) 14 km od Częstochowy w kierunku na Warszawę. Planowana na tym odcinku jest autostrada oraz wiaduktu.

    22. GLIWICE - 7 HA
 
CENA - zróżnicowana od 190 zł do 280 zł/1 m2 netto

Nieruchomość położona w Gliwicach bezpośrednio przy drodze  krajowej. Pow. 7 ha podzielona na 52  niezależne działki o różnym przeznaczeniu. Część z nich stanowią drogi dojazdowe, działki pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz pod usługi w tym – gastronomię, hotelarstwo, biura, kulturę sport   i rekreację. Znacząca część nieruchomości  ok. 1,5 ha zajęte jest przez staw wraz z terenami przynależnymi. Czysta woda oraz piękny krajobraz otaczający nieruchomość sprawiają, że jest to najładniejszy teren  inwestycyjny w Gliwicach.  Jego lokalizacja, a w szczególności bliskość do  autostrad (ok. 2 km i 4 km) oraz do Centrum Miasta (2 km)  powodują, że miejsce to cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych inwestorów. Media: prąd, woda,  gaz, internet. Teren przeznaczony pod inwestycje nie mieszkaniowe  to ponad 1,2 ha, podzielonych na różne działki, w tym na   działkę o powierzchni  ok. 8.300 m2 w skład której wchodzi  stary budynek o powierzchni 1260 m2, działkę o powierzchni ok. 2.000 m2  z budynkiem  biurowym o powierzchni ponad 160 m2 oraz dwie mniejsze działki. Sprzedaż w całości lub poszczególne działki.

 
  
 

     23. GLIWICE - OK. 3.000 M2
 
CENA - 900.000 ZŁ
 
Ładna działka pod zabudowę budownictwem jednorodzinnym. Niedaleko Radiostacji. Brak planu zagospodarowania. Nowa, niższa cena.
 
 
 
 
    24. GLIWICE - OKOLICA - SUPER GRUNT 6.600 M2
 
CENA - 5.610.000 zł
 
dzialka komercyjna polozona w bliskiej odleglosci (600m)od wezla autostradowego Gliwice-Sosnica (A1/A4/DK44).Dzalka ma bardzo dobra lokalizacje. posiada Plan Zagospodarowania przestrzennego.Dzialka laczy sie z terenem na ktorym powstaje Park Przemyslowy ktory zatrudni 2000 osob,obecnie budowane sa tam cztery duze Firmy. widoczna jest z autostrady A1.w odleglosci 700m powstaje najwiekszy w Europie Srodkowej Centrum Handlowefirmy Helical Poland.Wzdluz dzialki biegnie nowa droga asfaltowa i laczy sie z wezlem autostradowym.
 
 
    25. ISTEBNA - 3.200 M2
 
CENA - 250.000 ZŁ - DO NEGOCJACJI

ISTEBNA POW.CIESZYNSKI; 3200 M2 ; DZIALKA BUDOWLANO- (OK 2400M2) ROLNA-(OK 800M2); DZIALKA W KSZTALCIE TROJKATA; NIE OGRODZONA; Z DOSTEPEM DO SIECI KANALIZACYJNEJ; POLOZONA PRZY DRODZE GLOWNEJ NR941 (Istebna -Wisla...); W SASIEDZTWIE ZABUDOWANIA; BLISKO CENTRUM; ISTEBNA TO MIEJSCOWOSC WYPOCZYNKOWA Z WYCIAGAMI NARCIARSKIMI, SCIEZKAMI BIEGOWYMI, POTOCZNIE ZNANA JAKO TROJWIES BESKIDZKA
 
 
 
     26. GLIWICE - OKOLICA - OK. 4,4 HA
 
CENA - 78 ZŁ/1 M2

Piękna działka budowlana o pow. ok. 4,5 ha, z tego ok. 3.800 m2 ogrodzone i niecałe 600 m2 zalesione. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem Mln. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa o charakterze mieszkaniowym. Idealnie nadaje się na agroturystykę, stadninę koni, graniczy z lasem. Dobry dojazd, droga utwardzona. Położenie działki – gmina Rudzinec. Odległość od Gliwic około 20 km. Była wydana decyzia z 1997 r, na budowę budynku inwentarskiego, składowego, z poddaszem użytkowym.

 

      27. GLIWICE - OKOLICA - OK. 20 HA - INWESTYCYJNA
 
CENA -  8.500.000 ZŁ
 
Bardzo dobrze położone działki inwestycyjne na Śląsku wzdłuż drogi krajowej numer 907, idealnie nadające się pod budowę wielkiego centra logistycznego (oddalone 7 km od firmy logistycznej Shenker). Wjazd na działki utwardzony prosto z drogi krajowej. Do zjazdu na autostradę A4 20km. W promieniu 50km takie miasta jak Katowice, Gliwice, Częstochowa, Opole, Kędzierzyn-Koźle. 
 
 

      28. GLIWICE - OKOLICA - OK. 20 HA -  ROLNO-INWESTYCYJNA
 
CENA - 2.100.000 ZŁ

20 ha są to tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy związanej z produkcją rolniczą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym
 
 
     29. CZELADŹ - 19.000 M2 LUB MNIEJ
 
CENA -2.330.000 ZŁ
 
Działki niezabudowane o łącznej powierzchni ponad 19 000 m2. Rozpoczęto procedurę podziału na działki o powierzchniach jak na mapie. Wszystkie niezbędne media w sąsiedztwie. Doskonała lokalizacja.
 • działki 5240 m2 i 4106 m2 - położone bezpośrednio przy ulicy - po 130 zł/1 m2
 • działki 2620 m2, 2374 m2, 2590 m2 i 2570 m2 - w drugim rzędzie - po 110 zł/1 m2
 
 
 
     30. RUDA ŚLĄSKA - 4,2 HA
 
CENA - 280 ZŁ/1 M2 + 23% VAT
 
Oferta terenów inwestycyjnych w doskonałej lokalizacji, przy Drogowej Trasie Średnicowej (DTŚ). Docelowo w sąsiedztwie nieruchomości będzie przebiegać trasa N-S, łączącą DTŚ z autostradą A4. Wstępna koncepcja podziału zakłada podział nieruchomości na działki o powierzchniach od ok. 3000 m2, 6000 m2 do 12 000 m2. Własność. KS1 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i
urządzenia komunikacji samochodowej – stacje paliw, usługi techniczne motoryzacji, myjnie samochodów. Na terenach KS1 ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty drobnych usług gastronomii, handlu, motele służące obsłudze przedmiotowych terenów,
b) miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
Eksploatacja górnicza  - brak
Uzyskano od dostawców mediów zapewnienia dostawy energii elektrycznej, gazu i wody oraz odbioru kanalizacji sanitarnej
 
  
 
 
 
     31. SIEMIANOWICE - 1,7 ha do 8 ha (DOCELOWO 30 HA)
 
CENA - 160 ZŁ/1 M2 + 23% VAT
 
SIEMIANOWICKI PARK BIZNESOWY: tereny inwestycyjne pod produkcje, logistyke, usługi. Działki o pow. od 1,7 do 8,5 ha przygotowane pod inwestycje (docelowo łącznie 30 ha). Bezpośrednia lokalizacja przy jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych na Śląsku (DK 94), w centralnej części
Aglomeracji.
· dojazd do węzła z autostradą A1 – ok. 10 minut
· dojazd do centrum Czeladzi i Siemianowic – 5 minut
· dojazd do Chorzowa, Katowic, Sosnowca i Będzina – 15 minut
· dojazd d o pozostałych miast Aglomeracji – d o 20 d o 30 minut
Dojazd do nieruchomości za pośrednictwem drogi publicznej budowanej przez gminę Siemianowice Śląskie przy współpracy z KPE Metropolis (od ulicy Bytomskiej).
 
   
 
 
     32. GLIWICE - SYNERGY PARK
CENA - 175 ZŁ/1 M2 +23 % VAT
 
Oferta terenów inwestycyjnych od 3.300 m2 do 6.200 m2, łącznie pozostało - ok. 30 ha. Synergy Park to nowoczesny park biznesowo-przemysłowy oferujący tereny inwestycyjne przygotowane do zagospodarowania, we współpracy z gminą. Powierzchnia - 73 ha. Planowane jest dalsze powiększenie powierzchni parku. Oprócz pełnego przygotowania terenów do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, park zapewnia przede wszystkim strategiczną lokalizację w okolicach Gliwic, przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A4. Warunki planistyczne - obowiązujący plan miejscowy dopuszcza działalność usługową, produkcyjną, magazynową. Podstawowe warunki: · max. wysokość 25 metrów, pow. biologicznie czynna – minimum 25 % działki
 
OKOLICZNE FIRMY
 
     
 
 
     34. ZABRZE - OK. 9.100 M2 - TEŻ MARKET
 
CENA - 295 ZŁ/1 M2 + 23% VAT
 
Teren usługowy. Centralna część Aglomeracji Śląskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej do centrum Zabrza. Możliwość zakupu połowy działki. Własność.Nieruchomość objęta obowiązującym MPZP – 1 KSw, tereny parkingu wielopoziomowego oraz usług. Dla
terenu została podjęta uchwała RM miasta Zabrze o zmianie planu miejscowego. Istnieje możliwość zmiany przeznaczenia na usługowo-handlowe. W chwili obecnej nieruchomość jest oddzielona od DTŚ
ekranami dźwiękochłonnymi. Aktualnie jest opracowywana analiza, która pozwoli na usunięcie
ekranów i wyeksponowanie obiektów. Doskonała lokalizacja - bezpośrednio przy najważniejszej arterii komunikacyjnej aglomeracji, świetne wyeksponowanie, idealne miejsce na obiekty usługowe, handlowe i wystawiennicze, łatwy i szybki dojazd z każdego miasta na terenie aglomeracji śląsko - zagłębiowskiej
 
 
 
      35. ZAWIERCIE - OK. 8.000 M2 - SUPER OKAZJA!
 
CENA - 385.000 ZŁ

DOSKONAŁA LOKALIZACJA! działka w Zawierciu - wylot w kierunku Dąbrowy Górniczej, przy planowanej trasie średnicowej do strefy ekonomicznej. Powierzchnia niecałe 8000 m2, składająca się z dwóch działek: 4200 m2 i 3600 m2. Dopuszczalne przeznaczenie działek: usługi, magazyny, bazy itp. Media - woda i prąd na działce. Ok. 100 m2 będzie odkupiona przez Gminę pod drogę łączącą obwodnicę ze strefą aktywności gospodarczej. Działki położone są w tej strefie.

 
 
 
       36. CZĘSTOCHOWA - OKOLICA - 6.500 M, RAMPA KOLEJOWA, POD MARKET
 
CENA - 13.200.000 zł
 
Doskonała lokalizacja! Nieruchomość zlokalizowana w okolicy Częstochowy, przy drodze krajowej, w centrum miasta o powierzchni 4,23 ha blisko dworzec PKS i PKP. Pod dachem 6500 m/2 możliwość adaptacji biurowca 400 m/2, własna kotłownia. Dostępne wszystkie media (woda, kanalizacja, prąd, telefon), własna stacja trafo, własna rampa kolejowa, teren oświetlony, chroniony, zabudowany. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania nieruchomość przeznaczona pod handel, usługi, przemysł. Istnieje możliwość zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i budowy obiektów handlowych powyżej 2000m/2.
 
 
 
 
      37. RUDA ŚLĄSKA - OK. 4.300 M2 - POD MARKET
 
CENA - 2.100.000 ZŁ
 
Bardzo atrakcyjna działka, w MPZP pod działalność handlowo- usługową. Można realizować praktycznie każdy rodzaj aktywności gospodarczej. Istnieje możliwość powiększenia terenu o następne 600 m. Sąsiedztwo: kopalnia; Lidl + duże osiedle mieszkaniowe.Zapisy Planu Miejscowego dotyczące nieruchomości zabudowa usługowa UK1:
- przeznaczenie podstawowe, m.in.: usługi komercyjne (handel, gastronomia, turystyka)
- przeznaczenie dopuszczalne, m.in.: inne usługi, obiekty obsługi komunikacji (stacje paliw, parkingi, itp.). W pobliżu działki powstaje AquaPark.
 • Rodzaj działki: usługowa
 • Powierzchnia: ok. 4 000 m2
 • Szerokość: 50m
 • Długość: 86m
 • Dojazd: asfalt
 • Ogrodzenie: siatka
 • Kształt: prostokąt
 • Wygląd: pusta
 • prąd, woda, gaz

 
     38. KATOWICE - PODLESIE, UL. SASKA, 9.309 M2 - POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 
CENA - 1.500.000 NETTO
 
Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni niecałego hektara - położonej przy ul Saskiej w Katowicach w prestiżowej dzielnicy Podlesie wraz z projektem zabudowy osiedla dwudziestu dwóch domów jednorodzinnych, z czego 20 w zabudowie szeregowej i 2 wolnostojące. Projekt z aktualnym pozwoleniem na budowę! Zaprojektowane domy w zabudowie szeregowej mają powierzchnię po 132,85m2 z garażem, dwukondygnacyjne bez podpiwniczenia. Łączna powierzchnia zabudowy to 2178m2, drogi wewnętrzne z miejscami parkingowymi o łącznej powierzchni 2166m2, powierzchnia biologicznie czynna 3871 m2.
 
 
    39. CZĘSTOCHOWA - OKOLICA - OK. 20 HA, BOCZNICA
 
CENA -5.000.000 ZŁ
 
Teren inwestycyjny, częściowo uzbrojony z bocznicą kolejową
 
 
 
     40. GLIWICE - OKOLICA - 4,7 HA - BOCZNICA
 
CENA - 4.700.000 ZŁ
 
Zabudowany, utwardzony, uzbrojony w media teren przemysłowy. Nieruchomość położona jest w niedaleko zjazdów z A-1 oraz węzła A-1 i A-4 w Gliwicach. Na terenie nieruchomości znajduje się nieczynna bocznica kolejowa z rampą ok 300 m, rozebranym torowiskiem i zasypaną niecką. W bezposrednim sąsiedztwie nieruchomość graniczy z bocznicą kolejową, z której można byłoby korzystać. Nieruchomość położona jest w odległości 350 m od drogi wojewódzkiej.  W miejscowym planie zagospodarowania oznaczona jest jako teren przemysłowy.
 
  
 
 

     41. RUDA ŚLĄSKA - 2.800 M2 - POD HOTEL

CENA - 826.000 ZŁ NETTO
 
działka o powierzchni ok. 2800 m2 idealnie nadająca się na zajazd, hotel, restaurację bądź inny obiekt obsługi komunikacji. Działka, jest zlokalizowana bezpośrednio przy DTŚ, doskonale widoczna z DTŚ z obydwu kierunków, będzie miała bezpośredni zjazd z DTŚ oraz będzie w bezpośrednim sąsiedztwie sieciowej stacji paliw. Jest także możliwość sprzedaży działki sąsiedniej o pow. 3065 m2.
    
 
 
 

      42. ZABRZE - 9.100 M2

CENA -  2.700.000 ZŁ
 
Centralna czesc Aglomeracji Slaskiej. Bezposrednie sasiedztwo zjazdu z Drogowej Trasy Srednicowej do centrum Zabrza. Doskonała lokalizacja np. na market.
      
 
 

      43. GLIWICE - 2.600 m2 - 6.500 m2

CENA -    800.000 ZŁ
CENA - 1.950.000 ZŁ
 
teren położony w Gliwicach o pow. 2600-6500 m2. Teren widoczny z drogi Gliwice-Bytom - do zjazdu ok 300 m.
Idealne przeznaczenie;
- pawilon handlowy własna marka lub pod wynajem powierzchni
- przychodnia zdrowia
- przedszkole
- siedziba własnej firmy ( teren ogrodzony solidnym ogrodzeniem)
 
 
 

      44. LUBLINIEC - OK. 4 HA - POD MARKET, STACJĘ PALIW ITP.

CENA - 6.250.000 ZŁ

Działka w Lublińcu pod handel, usługi, stację paliw itp. narożna. MPZP.

 
 

      45. MYSŁOWICE - OK. 5 HA - POD GALERIĘ

CENA -  20.000.000 ZŁ

W studium za podstawowy kierunek przeznaczenia terenu uznaje się posadowienie obiektów usługowych służących celom publicznym oraz obsłudze ruchu turystycznego; obiektów usługowych typu biurowego o wysokim standardzie architektonicznym oraz tereny zieleni urządzonej (urządzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw, zieleń o funkcji osłonowej itp.). Studium dopuszcza budowę m.in. obiektów handlowo-usług. pow. 2000 m2 oraz stacje paliw. Dla nieruchomości przygotowana została koncepcja budowy wielofunkcyjnego budynku

 
 
 
 

      46. ŚWIĘTOCHŁOWICE - 5.500 M2

CENA - 1.400.000 ZŁ NETTO
 
Działka inwestycyjna w Świętochłowicach o powierzchni 5500 m2 położonej przy ul. Śląskiej i ul. Zielonej. Bardzo atrakcyjna lokalizacja pierwsza linia zabudowy od głównej ulicy. Działka z planem zagospodarowania przestrzennego pod różnego rodzaju usługi(np.serwis samochodowy, sklep, komis, hotel, dom weselny itp.) w bardzo dobrej lokalizacji 5 min.do autostrady A4 i 5 min. do Drogowej Trasy Średnicowej,obok stacji paliw Neste,myjni samochodowej oraz sklepu Lidl.Działka w kształcie trójkąta z bardzo dobrym dojazdem, niezabudowana, uzbrojona.